Santrauka DSS gerinimas per tiekimo grandines. Rinkos iniciatyvos žemės ūkio produktų ir statybos pramonėje

Keywords:

Nors dėl socialinių ir ekonominių veiksnių tiekimo grandinių struktūra pasikeitė, ES ir jos įmonių klestėjimas ir toliau labai priklauso nuo jų sėkmės. Atsižvelgiant į vis didesnę tvaraus ir etiško elgesio reikšmę šiuose platinimo tinkluose, būtina gerinti DSS ir darbo sąlygas. Šioje ataskaitoje apibendrinama literatūros apžvalga, atlikta vykdant EU-OSHA projektą, skirtą DSS tiekimo grandinėse reikšmei rinkoje išsiaiškinti, visų pirma nagrinėjant du pagrindinius ES sektorius: žemės ūkio ir maisto produktų ir statybos.

Atsisiųsti in: de | en | fr | mt | ro | sl |