Market leverage for safe and healthy workplaces: fitting practices to the industrial sector

Rinkos priemonės saugai ir sveikatai darbo vietose gerinti: praktikos pritaikymas pramonės sektoriaus reikmėms

Keywords:

Ši temos apžvalga parengta remiantis EU-OSHA projekto „Darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemonės (Lift-OSH)“ rezultatais. Joje pateikiamos rekomendacijos vadovams, kaip jie gali skatinti tiekėjus gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą.

Atvejų tyrimų išvados rodo svarbų į santykius sutelkto valdymo vaidmenį siekiant, kad politika ir griežti sutartiniai reikalavimai darbo vietose taptų gerąją praktika. Tai turi įtakos darbuotojų sveikatai ir saugai tiekėjų darbo vietose. Šios temos apžvalgos rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į įvairių sektorių aplinkybes.

Atsisiųsti in: en