Safety culture in the construction industry as part of supply chain governance

Saugos kultūra statybos pramonėje neatsiejama nuo tiekimo grandinės valdymo

Keywords:

Ši temos apžvalga parengta remiantis EU-OSHA projekto „Darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemonės (Lift-OSH)“ išvadomis. Joje apibendrinama, kaip statybų pramonės rangovai ir klientai, įgyvendindami darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) valdymo strategijas, vadovaujasi „saugos kultūros“ idėja.

Pateikiant du tokių strategijų galimos naudos pavyzdžius, pagrindinė žinutė yra ta, kad jei norime statybų sektoriuje užtikrinti DSS, labai svarbu kurti bendrą supratimą apie saugą. Taip pat būtina geriau įtraukti darbuotojus ir gerinti „iš apačios į viršų“ teikiamą komunikaciją.

Atsisiųsti in: en