Tiekimo grandinės valdymas žemės ūkyje. Standartai ir auditai darbuotojų saugai ir sveikatai gerinti Europos žemės ūkio ir maisto produktų sektoriuje

Keywords:

Žemės ūkio ir maisto produktų sektoriaus darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) pavojų gali kilti, be kita ko, dėl ilgų darbo valandų, mažo darbo užmokesčio, nepalankaus psichosocialinio klimato, taip pat dėl fizinių veiksnių, susijusių su sunkių daiktų kilnojimu, monotoniniu darbu ir žemės ūkyje naudojamomis cheminėmis medžiagomis. Didelis sektoriaus reguliavimo mastas ir tai, kad DSS aspektai įsipynę į tiekimo grandinę per rangos sutartis, pabrėžia sertifikavimo ir standartų svarbą. Šioje apžvalgoje nagrinėjama nauda, kurią jie gali duoti DSS, ir dabartiniai trūkumai, ir vaidmuo, kurį vyriausybės ir politikos formuotojai gali atlikti juos tobulinant.

Atsisiųsti in: de | en | fr | mt | pt |