Tiekimo grandinių vaidmuo skatinant saugą ir sveikatą statybos ir žemės ūkio sektoriuose: projektas „LIFT-OSH“

Keywords:

Šioje ataskaitoje apibendrinamos tiekimo grandinėse taikomos poveikio rinkoje praktikos, darančios įtaką darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) Europos statybų, žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriuose, atvejų tyrimų analizės išvados. Vertinant tiek valdymą, sutelktą į sutartinius reikalavimus, tiek valdymą, sutelktą į santykius, joje pateikiamos skirtingiems sektoriams aktualios politikos gairės politikos formuotojams ir specialistams.

Rekomendacijose numatytas pagal poreikius pritaikytas ir griežtesnis reglamentavimas, taip pat aiškių ir skaidrių DSS įtraukimo kriterijų nustatymas. Politikos formuotojai taip pat turi atsižvelgti į MVĮ kylančius iššūkius ir užtikrinti, kad į DSS būtų atsižvelgiama rengiant konkursus ir viešuosius pirkimus.

Atsisiųsti in: en