Darbuotojų saugos ir sveikatos nauda ir darbe patiriamų sužalojimų ir ligų išlaidos visuomenei

Keywords:

Šioje ataskaitoje išsamiai pristatomos EU-OSHA projekto, kuriuo siekiama nustatyti dėl darbuotojų sužalojimų, ligų ir mirčių Europos lygmeniu patiriamų išlaidų dydį, antrojo etapo išvados. Parengti du išlaidų įvertinimo metodai: metodas „iš apačios į viršų“, pagal kurį apskaičiuojami atskiri išlaidų komponentai – tiesioginės, netiesioginės ir nematerialiosios išlaidos, ir metodas „iš viršaus į apačią“, kuriame naudojami tarptautiniai duomenys apie ekonominę sužalojimų ir ligų naštą.

Išlaidų vertinimas apima penkias šalis – Suomiją, Vokietiją, Nyderlandus, Italiją ir Lenkiją. Apie jas turima pakankamai duomenų, be to, šios šalys atspindi Europos geografinę, pramonės ir socialinių sistemų įvairovę. Lyginami kiekvieno modelio rezultatai, vertinami privalumai ir trūkumai, nagrinėjamas poveikis politikos formuotojams.

Atsisiųstiin: en