Ispanija

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros ryšių punktas. Profesinės rizikos prevenciją Ispanijoje reglamentuoja Įstatymas 31/95 ir teisės aktai, kuriais šis įstatymas papildytas arba išplėtotos jo nuostatos. Valstybės institucijos, vykdydamos profesinės rizikos prevencijos politiką, skatina darbdavius sudaryti tinkamas darbo sąlygas savo darbuotojams ir jas gerinti, kontroliuoja už prevenciją atsakingų valstybės institucijų veiklą ir skatina dalyvauti darbdavius bei darbuotojus per jiems atstovaujančias organizacijas.Darbo sritį administruojančios valstybės institucijos atlieka šias užduotis: skatina prevencinį požiūrį, konsultuoja techniniais klausimais, prižiūri ir kontroliuoja profesinės rizikos teisės aktų įgyvendinimą ir taiko sankcijas įstatymų pažeidėjams. Vyriausybei pavaldi mokslo ir technikos įstaiga yra Nacionalinis darbuotojų saugos ir sveikatos institutas (INSHT).Šis institutas yra nacionalinis ryšių punktas, kuris, siekdamas užtikrinti informacijos darną ir sklaidą nacionaliniu lygmeniu, palaiko ryšius su Europos Sąjungos institucijomis, visų pirma su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra.


Focal points' contact details

 • Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
  Torrelaguna 73
  28027
  Madrid
  Spain
  Contact person: Belen PÉREZ AZNAR
  E-mail address:
  pfocalagenciaeuropea [at] insst.mites.gob.es