Albanija

2006 m. birželį pasirašiusi stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, Albanija pradėjo dalyvauti stabilizacijos ir asociacijos procese. Šiuo atžvilgiu sveikatos ir saugos srityje buvo padaryta didelė pažanga. Vyriausybė parengė ir parlamentas patvirtino „Nacionalinę darbuotojų sveikatos ir saugos strategiją“.Parengtas „Darbuotojų sveikatos ir saugos įstatymas“, kurį turi pasirašyti parlamentas. Užtikrintas darbuotojų sveikatos ir saugos srityje dirbančių institucijų veiklos koordinavimas ir sustiprintas socialinis dialogas.Albanijos dalyvavimas Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) tinklo veikloje labai svarbus siekiant užtikrinti nacionalinės darbuotojų sveikatos ir saugos sistemos funkcionavimą. Ne mažiau svarbesnė ir Agentūros parama nacionaliniam ryšių punktui.Nacionalinis ryšių punktas atlieka keturis strateginės reikšmės vaidmenis: organizuoja nacionalinio tinklo veiklą, dalyvauja patariamojo pobūdžio Agentūros procedūrose, valdo nacionalinio ryšių punkto interneto svetainę ir rengia Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės kampaniją.


Focal points' contact details

 • Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
  Rr. Dervish Hima
  --
  Tirana
  Albania
  Contact person: Eda BEQIRI
  E-mail address:
  Eda.Beqiri [at] sli.gov.al