Portugalija

Portugalijos ryšių punkto veiklą administruoja tiesiogiai Solidarumo, užimtumo ir socialinės apsaugos ministerijai pavaldi ACT (Darbo sąlygų priežiūros institucija), kuriai visoje žemyninėje teritorijoje suteiktas administracinis savarankiškumas. Pagrindinė ACT misija − padėti kurti su profesinių pavojų prevencija susijusią politiką, kontroliuoti, kaip laikomasi darbo standartų ir įstatymų, reglamentuojančių saugą ir sveikatą darbe visuose veiklos sektoriuose, taip pat centrinėse ir vietos administravimo tarnybose, įskaitant viešąsias įstaigas, ir taip skatinti darbo sąlygų gerinimą. ACT yra trišalė įstaiga, todėl ji dirba su socialiniais partneriais (kurie dalyvauja Patariamojoje taryboje), kad palengvintų dalijimąsi DSS gera praktika ir remtų Europos kampanijas.


Focal points' contact details

 • Autoridade para as Condições do Trabalho
  Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
  3000-177
  Coimbra
  Portugal
  Contact person: Emília TELO
  E-mail address:
  pfn.eu-osha [at] act.gov.pt