Lietuva

Lietuvoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal savo kompetenciją įgyvendina valstybės politiką darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srityje (kartu su Sveikatos apsaugos ministerija). Valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI) kompetencijai priskiriama nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, DSS, norminių darbo teisės aktų pažeidimų prevencija ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų kontrolė įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo (iš Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768).

 Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys DSS politiką bei jos įgyvendinimą Lietuvoje, yra Darbo Kodeksas ir Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) įstatymas (No IX-1672).

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos Ryšių punkto funkcijas vykdo Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ryšių punktas koordinuoja Lietuvos DSS informacinį tinklą, kurį sudaro darbdavių ir darbuotojų organizacijos, mokslo ir valstybinės institucijos bei įstaigos, įgyvendinančios valstybės politiką DSS srityje.

Focal points' contact details

 • State Labour Inspectorate /Valstybinė darbo inspekcija
  Algirdo g. 19
  03213
  Vilnius
  Lithuania
  Contact person: Nerita SOT
  E-mail address:
  nerita.sot [at] vdi.lt