Estija

Pagrindinis profesinės sveikatos ir saugos sritį reglamentuojantis dokumentas Estijoje yra Estijos parlamento – Riigikogu – priimtas Profesinės sveikatos ir saugos įstatymas (įsigaliojęs 1999 m. liepos 26 d.), kuriuo remiantis parengti ir priimti kiti Estijos vyriausybės ir Socialinių reikalų ministro teisės aktai šioje srityje. Estijos profesinės sveikatos ir saugos sistemoje Socialinių reikalų ministerija yra visą sritį reguliuojanti vykdomoji institucija, kurios du struktūriniai padaliniai (Profesinio gyvenimo plėtros departamentas ir Sveikatos priežiūros departamentas) tiesiogiai dalyvauja formuojant su profesine sveikata ir sauga susijusią politiką. Estijos EU-OSHA nacionalinis ryšių punktas veikia Socialinių reikalų ministerijoje (Profesinio gyvenimo plėtros departamentas). Šiuo metu ryšių punktų tinklas apima 16 vyriausybinių ir kitokių institucijų.

Nacionalinis ryšių punktas yra Agentūros atstovas Estijoje, tarpininkaujantis tarp Agentūros ir valstybės narės atitinkamose srityse ir koordinuojantis veiklą nacionaliniu lygiu. Ryšių punkto interneto svetainė skirta išsamiai informuoti apie profesinę sveikatą ir saugą, ypač gerąją praktiką ir Europos kampanijas, tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu.

Valstybinę darbo teisės ir darbuotojų sveikatos bei saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą vykdo Darbo inspekcija. Darbo inspekcijoje taip pat veikia informacijos linija, darbdaviams ir darbuotojams leidžianti užduoti klausimus apie darbo teisę ir darbo sąlygas.

Focal points' contact details

 • Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
  Mäealuse 2/3
  12618
  Tallinn
  Estonia
  Contact person: Kristel PLANGI
  E-mail address:
  kristel.plangi [at] ti.ee