Austrija

Atsakomybė už darbuotojų saugą ir sveikatą Austrijoje tenka kelioms žinyboms. Teisinį tokios apsaugos pagrindą numato Darbuotojų apsaugos įstatymas (vok. ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) ir su juo susiję kiti teisės aktai. Kaip laikomasi darbuotojų saugą užtikrinančių teisės aktų, kontroliuoja šalies Darbo inspekcija, Transporto sektoriaus darbo inspekcija, žemių Miškų ir žemės ūkio inspekcijos, taip pat tam tikros visuomeninės organizacijos. Išsamios informacijos galima rasti Darbo inspekcijos tinklalapyje.

Už prevencijos priemonių įdiegimą atsako darbdavys. Tai padaryti jam padeda socialiniai partneriai ir socialinio draudimo įstaigos.

Ryšių punkto funkcijas vykdo Federalinė darbo ministerija, kuriai priklauso Darbo inspekcija. Austrijos tinkle atstovaujama visiems svarbiems subjektams, kurie dalyvauja sprendžiant visus Agentūrai svarbius klausimus.

Focal points' contact details

 • Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
  Favoritenstrasse 7
  1040
  Wien
  Austria
  Contact person: Martina HÄCKEL-BUCHER
  E-mail address:
  Martina.Haeckel-Bucher [at] bmaw.gv.at