Rumunija

Rumunijos DSS kompetentinga institucija yra Darbo, šeimos ir socialinės apsaugos ministerija. Jos pagrindinės užduotys – kurti nacionalinę šios srities politiką ir strategiją, rengti nacionalinės strategijos įgyvendinimo norminių dokumentų projektus ir prižiūrėti teisės aktų vykdymą. Atitiktį DSS teisės aktams kontroliuoja šalies darbo inspekcija.Nacionalinis Alexandru Darabonto darbo saugos mokslinių tyrimų ir plėtros institutas, remdamasis mokslo žiniomis, kuria darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemones ir skatina darnią šios srities politiką. Pagrindinė visuomenės sveikatos priežiūros institucija yra Visuomenės sveikatos apsaugos ministerija. Visuomenės sveikatos apsaugos direkcijos tikrina, kaip laikomasi profesinės sveikatos standartų, ir padeda skatinti darbuotojų sveikatingumą. Nacionalinė pensinio ir kitokio socialinio draudimo įstaiga draudžia nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.Rumunijos ryšių punktas vadovauja nacionaliniam DSS tinklui ir teikia informaciją Europos darbuotojų sveikatos ir saugos agentūros Rumunijos interneto svetainėje.


Focal points' contact details

 • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
  35A Ghencea Blvd., Sector 6
  061 692
  Bucharest
  Romania
  Contact person: Ioana-Georgiana NICOLESCU
  E-mail address:
  georgiana.nicolescu [at] gmail.com