Šiaurės Makedonija

Darbo ir socialinės politikos ministerija (MoLSP) yra nacionalinis ryšių palaikymo centras ir veikia kaip oficialus EU-OSHA atstovas Šiaurės Makedonijoje. MoLSP misija – laikantis tarptautinių standartų ir principų veiksmingai kurti ir įgyvendinti darbo rinkos, socialinės apsaugos, lygių galimybių, apsaugos nuo diskriminacijos ir jos prevencijos politiką. Ši misija įgyvendinama siekiant jos tikslų, tarp jų – tikslų, susijusių su darbuotojų teisių gerinimu derinant darbo teisės aktus su ES direktyvomis ir TDO konvencijomis, darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbuotojų teisių apsaugos sistemos tobulinimu ir jų įgyvendinimo gebėjimų didinimu.

MoLSP, kaip EU-OSHA nacionalinis ryšių palaikymo centras, remia ir viešina agentūros veiklą nacionaliniu lygmeniu, platina reklaminę ir kitą su DSS susijusią medžiagą, padeda dalytis DSS patirtimi ir geriausios patirties pavyzdžiais, remia ir skatina DSS kampanijas (HWC), taip pat organizuoja DSS renginius ir (arba) dalyvauja juose bei pažymi svarbias tarptautines DSS datas.

Šiuo tikslu ji dažnai naudojasi Nacionalinės DSS tarybos, kuri yra vienintelis nacionalinis patariamasis DSS srities ekspertinis organas, įsteigtas Vyriausybės ir sudarytas iš 15 narių (atstovaujančių darbdavių ir darbuotojų organizacijoms, atitinkamoms valstybės institucijoms, darbuotojų saugos ir darbo medicinos specialistų organizacijoms ir aukštųjų mokyklų fakultetams), paslaugomis.

Focal points' contact details