Šiaurės Makedonija

Šiaurės Makedonijoje už saugumo ir sveikatos darbe sritį atsakinga Valstybinė darbo inspekcija, kuri priklauso Darbo ir socialinės politikos ministerijai.

Priklausydama Darbo ir socialinės politikos ministerijai, Valstybinė darbo inspekcija ir jos inspektoriai vykdo inspekcinę kontrolę ir tikrina, kaip vykdomas Darbo santykių įstatymas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Inspekcijos ir darbo įstatymas, Valstybės tarnautojų įstatymas, įdarbinimo ir draudimo nedarbo atveju teisė, Laikinųjų įdarbinimo agentūrų įstatymas, Neįgaliųjų įdarbinimo įstatymas, Užsieniečių įdarbinimo įstatymas, Savanoriško darbo įstatymas, švietimo srities įstatymai, Prekybos įstatymas, Apsaugos nuo rūkymo įstatymas, kolektyvinės derybos, darbo sutartys, vietinės valdžios potvarkiai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje ir kiti nuostatai (žr. čia)

Saugumo ir sveikatos darbe sritis yra daugiadalykė, joje yra daug reglamentų, taikomų konkretiems darbams ir darbo procesams. Kaip priemonių, normų ir standartų, nustatytų siekiant sukurti saugias darbo sąlygas Šiaurės Makedonijoje, visuma, saugumo ir sveikatos darbe sritis yra konstitucinė kategorija. Mūsų teisės aktuose saugumas ir sveikata yra neatsiejama darbo organizavimo ir darbo proceso dalis, todėl kiekvienam darbuotojui suteikiamos garantijos; tai atitinka kiekvienam darbuotojui taikomą konstitucinį teisės principą, susijusį su apsauga darbe. Ši sudėtinga saugumo ir sveikatos darbe sąvoka apima ne tik darbuotojo apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų, bet ir jo psichologinės (moralinės) asmenybės apsaugą – tai sudėtingas ir vis aktualesnis klausimas.

Focal points' contact details