Šveicarija

Du pagrindiniai darbuotojų sveikatą ir saugą (DSS) reglamentuojantys Šveicarijos įstatymai yra darbo įstatymas, kuriame nustatyta darbo valandos, sveikatos apsauga, darbo vietų standartai ir asmens neliečiamumo apsauga, ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įstatymas, kuriame numatyta darbuotojų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencija. Šiuos įstatymus įgyvendina Šveicarijos kantonų darbo inspekcijos, pagrindinė draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įstaiga (SUVA) ir Valstybės ekonomikos reikalų sekretoriatas (SECO). Nelaimingų atsitikimų prevencijos tikrinimo sistemą prižiūri ir finansuoja koordinavimo komisija (EKAS).EKAS ir Federalinėje darbo komisijoje, rengiančioje bendruosius sveikatos apsaugos teisės aktus, dalyvauja socialinių partnerių atstovai.Bendrovės, kuriose yra didesnė nelaimingų atsitikimų rizika ir kuriose dirba daugiau kaip 10 darbuotojų, privalo konsultuotis su DSS tarnybomis.


Focal points' contact details

 • State Secretariat for economic affairs SECO
  Holzikofenweg 36
  3003
  Bern
  Switzerland
  Contact person: Vesna SORMAZ
  E-mail address:
  vesna.sormaz [at] seco.admin.ch