Danija

Bendradarbiavimą su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra Danijoje koordinuoja Darbo aplinkos institucija. Šios Darbo ministerijos kuruojamos institucijos misija – užtikrinti visoms Danijos profesinėms sritims taikomų profesinės sveikatos ir saugos teisės aktų laikymąsi. Tačiau esama tam tikrų sektorių, kurių reguliavimas ir teisės aktų laikymosi užtikrinimas pavestas kitoms institucijoms.Būtent: • Danijos energetikos agentūra atsakinga už jūros įrenginių stebėjimą.
 • Danijos jūrų institucija atsakinga už laivybos stebėjimą.
 • Danijos civilinės aviacijos administracija atsakinga už aviacijos sektoriaus stebėjimą.

Darbo aplinkos institucija veiksmingomis stebėsenos ir tinkamomis reguliavimo bei informacinėmis priemonėmis padeda kurti saugią, sveiką ir nuolat gerėjančią darbo aplinką. Nustačiusi profesinės sveikatos ir saugos teisės aktų pažeidimą, ši institucija gali taikyti įvairias sankcijas. Bendradarbiaudama su darbo rinkos partneriais ji taip pat rengia įsakymus ir nurodymus. Centrinė institucijos būstinė yra Kopenhagoje, kur įsikūrę ir du jos šešių centrų.


Focal points' contact details

 • Danish Working Environment Authority
  Landskronagade 33
  2100
  Copenhagen
  Denmark
  Contact person: Anne-Marie VON BENZON
  E-mail address:
  avb [at] at.dk