Čekija

Čekijoje profesinės saugos, sveikatos ir darbuotojų gerovės sritis pirmiausia kuruoja Darbo ir socialinių reikalų ministerija, kuri taip pat bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir Čekijos sveikatos apsaugos ministerija. Darbuotojų sauga ir sveikata tam tikru mastu taip pat rūpinasi Čekijos kalnakasybos tarnyba ir Valstybinė branduolinės saugos tarnyba.

Darbo inspekcija (Valstybinė darbo inspekcija) kartu su regioniniais padaliniais užtikrina, kad būtų laikomasi darbuotojų saugos ir darbo sąlygų standartų. Valstybinė darbuotojų sveikatos apsaugos įstaiga, priklausanti Čekijos sveikatos apsaugos ministerijai, atsakinga už darbuotojų sveikatos standartų taikymą. Čekijos kalnakasybos tarnyba užtikrina, kad būtų laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos standartų kalnakasybos pramonėje ir kai naudojami sprogmenys. Valstybinė branduolinės saugos tarnyba atsako už jonizuojančios spinduliuotės reguliavimo klausimus.

Trišalė darbuotojų saugos ir sveikatos taryba – patariamasis Čekijos vyriausybės organas – koordinuoja daugelio valdžios institucijų ir socialinių partnerių veiklą profesinės saugos ir sveikatos srityje. Tarybai pirmininkauja Darbo ir socialinių reikalų ministras.

Čekijos ryšių punktas koordinuoja nacionalinio profesinės saugos ir sveikatos tinklo veiklą ir jam vadovauja. Čekijos profesinės saugos tyrimo institutas ir Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas yra žinių apie darbuotojų gerovę centrai. Minėti institutai renka informaciją apie saugą, sveikatą ir gerovę darbe ir atlieka tyrimus.

Focal points' contact details

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 1
  128 01
  Prague 2
  Czech Republic
  Contact person: Jaroslav HLAVÍN
  E-mail address:
  jaroslav.hlavin [at] mpsv.cz