Slovakija

Viešojo administravimo įstaigos, turinčios įgaliojimus darbo inspektavimo srityje, yra Slovakijos Respublikos darbo, socialinių reikalų ir šeimos ministerija, Košice įsikūrusi Valstybinė darbo inspekcija ir aštuonios regioninės darbo inspekcijos, įsikūrusios ir įgaliojimus turinčios aštuoniuose Slovakijos Respublikos administraciniuose regionuose.Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra turi visas ES valstybes nares apimantį ryšių punktų tinklą. Slovakijos Respublikoje ryšių punkto funkcijas vykdo Valstybinė darbo inspekcija. Pagrindinė jos užduotis yra rengti medžiagą ir platinti informaciją apie profesinę sveikatą ir saugą nacionaliniu lygiu.


Focal points' contact details

 • National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
  Masarykova 10
  04001
  Kosice
  Slovakia
  Contact person: Ladislav KEREKEŠ
  E-mail address:
  osha [at] safework.gov.sk