Norvegija

Norvegijos darbo aplinkos įstatymu siekiama užtikrinti saugias įdarbinimo sąlygas, saugią darbo aplinką ir naudingas darbo sąlygas visiems darbuotojams.
Pačios įmonės yra atsakingos už nelaimingų atsitikimų darbe ir žalos sveikatai prevenciją. Darbdaviai privalo sukurti tinkamą ir pakankamai gerą darbo aplinką bei saugumo lygį. Valdžios institucijos padeda įmonėms vykdyti sistemingą veiklą sveikatos, saugos ir aplinkos srityje (SSA).
Norvegijos darbo inspekcija, Norvegijos naftos saugumo institucija ir Nacionalinio darbuotojų sveikatos instituto (STAMI) mokslinių tyrimų organizacija dirba globojamos Darbo ministerijos. Be to, Norvegijos darbo inspekcija yra valstybinė institucija. Ji įpareigota prižiūrėti įmonių veiklą ir užtikrinti, kad jos laikytųsi Darbo aplinkos įstatymo reikalavimų.Norvegijos darbo inspekcija yra Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros ryšių punktas.


Focal points' contact details

 • Arbeidstilsynet/The Norwegian Labour Inspection Authority
  Statens hus, Prinsens Gate 1
  7468
  Trondheim
  Norway
  Contact person: Astrid Lund RAMSTAD
  E-mail address:
  focal.point [at] arbeidstilsynet.no