Kroatija

Darbo, pensijų sistemos, šeimos ir socialinės politikos ministerija yra svarbiausia Kroatijos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos srities administracinė įstaiga. DSS klausimais ji glaudžiai bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija. Darbuotojų sauga ir sveikata rūpinasi ir dar trys institucijos:

 • Valstybinė inspekcija yra centrinės valdžios institucija, vykdanti tikrinimo užduotis 10 sričių, įskaitant darbo ir DSS sektorių. Veikia 17 įvairių sričių inspekcijų, įskaitant darbo inspekciją, atsakingą už darbo ir DSS klausimus.
 • Kroatijos visuomenės sveikatos institutas yra svarbiausia šalies visuomenės sveikatos institucija. Institute yra Profesinės sveikatos departamentas, kurio tikslas – stiprinti darbuotojų sveikatą.
 • Kroatijos sveikatos draudimo fondas finansuoja darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos užtikrinimo veiklą. Jį prižiūri Sveikatos apsaugos ministerija. 

Focal points' contact details

 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
  Ulica grada Vukovara 78,
  10 000
  Zagreb
  Croatia
  Contact person: Marina PRELEC
  E-mail address:
  marina.prelec [at] mrosp.hr