Prancūzija

Prancūzijos profesinės rizikos prevencijos sistemą sudaro:

 • Darbo ministerija, kuri rengia ir įgyvendina nacionalinę darbuotojų sveikatos ir saugos politiką bei skatina bendradarbiavimą su socialiniais partneriais Darbo sąlygų valdymo komitete (Conseil d’orientation sur les conditions de travail, COCT),
 • socialinės apsaugos įstaigos, padedančios vykdyti profesinės rizikos prevenciją ir apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Šią vien darbdavių įnašų išlaikomą sistemą administruoja socialiniai partneriai. Ją remia Nacionalinis darbuotojų sveikatos draudimo fondas (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) ir regioniniai sveikatos draudimo fondai (Caisses Régionales d’Assurance Maladie),
 • mokslo, administracinės ir sveikatos priežiūros įstaigos, atsakingos už profesinės rizikos prevenciją, numatymą, išmanymą ir valdymą. Svarbiausia jų – Prancūzijos sveikatos apsaugos aplinkoje ir darbe agentūra (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail), padedanti gilinti žinias apie profesinės rizikos prevenciją. Nacionalinė darbo sąlygų gerinimo agentūra (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) konsultuoja įmones ir vykdo administracinę profesinės rizikos prevencijos veiklą.
 • Galiausiai profesinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys profesinės sveikatos pareigūnai, atliekantys išimtinai prevencinį vaidmenį – neleidžiantys darbuotojų sveikatai prastėti dėl jų darbo sąlygų.

Jei ieškote informacijos darbo teisės klausimais (pvz., darbo sutartys, darbuotojų sauga ir sveikata), žr.:

Šių klausimų nesprendžiame.

Focal points' contact details

 • Ministère du Travail
  39-43 quai André Citröen
  75739
  Paris
  France
  Contact person: Lucie MEDIAVILLA
  E-mail address:
  lucie.mediavilla [at] travail.gouv.fr