Vengrija

Vengrijos vyriausybė paskyrė už užimtumo politiką atsakingą ministrą bei sostinės regiono ir apskričių valdžios institucijoms pavaldžias rajonų tarnybas pavesdama šioms institucijoms, sprendžiančioms darbo saugos ir sveikatos bei darbo klausimus, vykdyti administravimo užduotis.

Sostinės regiono ir (arba) apskričių valdžios institucijoms pavaldžios rajonų tarnybos – valstybinės teritorinės administracinės įstaigos, atliekančios su DSS susijusias patikras, o Finansų ministerijos Darbuotojų saugos ir sveikatos departamentas teikia, inter alia, rekomendacijas DSS tikrinimo institucijoms ir aktyviai padeda rengti DSS reglamentus. Be to, Darbuotojų saugos ir sveikatos departamentas administruoja Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros nacionalinį ryšių punktą ir vykdydamas šiuos įgaliojimus bendradarbiauja su socialiniais partneriais.

Atskira organizacija (Reglamentuojamos veiklos priežiūros institucija) vykdo su kasyba susijusių darbo vietų saugos kontrolę.

Focal points' contact details