Nyderlandai

Nyderlanduose atsakomybė už darbuotojų saugą ir sveikatą pirmiausiai tenka bendrovės vadovui ir patiems darbuotojams. Jie turi pasirašyti susitarimą dėl darbo sąlygų, o tam tikro sektoriaus profesinės sąjungos ir asociacijos padeda jiems parengti atitinkamas saugos ir sveikatos priemones. Nyderlandų darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos naujovė yra tai, kad darbdavio ir darbuotojų susitarimo dalykas turi būti įtrauktas į tam tikro viso sektoriaus profesinės saugos ir sveikatos katalogą. Profesinės saugos ir sveikatos katalogas – tai priemonių ir sprendimų rinkinys, iš kurio šio sektoriaus bendrovės išsirenka tas, kurios joms reikalingos taisyklėms įgyvendinti.Vyriausybė (Užimtumo ir socialinių reikalų ministerija) leidžia bendrovėms pačioms nuspręsti, kokiu būdu jos gerins darbo sąlygas. Visos taisyklės yra numatytos Darbo sąlygų akte (Arbowet), Darbo sąlygų dekrete (Arbobesluit) arba Darbo sąlygų nuostatose (Arboregeling) (visas tekstas prieinamas čia). Teisės aktų laikymąsi užtikrina Sveikatos ir saugos inspekcija. Užtikrinant įstatymų vykdymą, didelės reikšmės turi profesinės saugos ir sveikatos katalogai. Ryšių punktas – tai puiki žinių, informacijos ir dalinimosi patirtimi vieta. Darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai ir vyriausybė dirba kartu, kad iš Europos ateinanti informacija apie darbuotojų saugą ir sveikatą būtų prieinama ir suprantama visiems. Nyderlandų ryšiu punktu rūpinasi organizacija TNO „Gyvenimo kokybė“.Išsamesnės informacijos apie Nyderlandų profesinės sveikatos ir saugos sistemą anglų ir olandų kalbomis galite rasti ryšių punkto tinklalapyje.


Focal points' contact details