Vokietija

Vokietijos darbuotojų apsaugos sistema pasižymi dviguba struktūra. Ją sudaro darbuotojų saugą užtikrinančios (federalinės ir žemių) institucijos ir nepriklausomos žinybos, draudžiančios nuo nelaimingų atsitikimų. Valstybinės (federalinės ir žemių) institucijos leidžia įstatymus, skelbia teisės aktus ir valstybinių komisijų taisykles. Gavusios federalinės ir žemių valdžios įstaigų sutikimą ir įvertinusios esamus poreikius draudimo nuo nelaimingų atsitikimų žinybos pačios parengia nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles.

Atitinkamos valstybinės (žemių) priežiūros institucijos ir draudimo nuo nelaimingų atstikimų žinybos stebi įmonių veiklą ir teikia patarimus.

Siekiant, kad dirbančiųjų sauga ir sveikata būtų prižiūrima, gerinama ir stiprinama taikant suderintą ir sistemingai įgyvendinamą darbuotojų saugos politiką, federalinės ir žemių valdžios institucijos kartu su draudimo nuo nelaimingų atstikimų žinybomis parengė Bendrąją Vokietijos darbuotojų apsaugos strategiją (GDA). Siekdamos bendrai numatytų darbuotojų apsaugos tikslų šią strategiją vykdančios šalys ateityje dar glaudžiau koordinuos savo veiklą prevencijos užtikrinimo srityje.

Vokietijoje ir toliau bus taikoma dviguba darbuotojų saugos ir sveikatos sistema, tačiau konsultuojant įmones ir joms vykdant priežiūros funkcijas ir toliau bus stiprinamas valstybinių draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įstaigų priežiūros tarnybų ir žemių saugos ir sveikatos priežiūros institucijų bendradarbiavimas. (https://www.gda-portal.de/EN/Home/Home_node.html)

Jei ieškote informacijos darbo teisės klausimais, apsilankykite Federalinės darbo ministerijos (BMAS) interneto svetainėje: DE https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/arbeitsrecht.html / anglų kalba: https://www.bmas.de/EN/Labour/Labour-Law/labour-law-art.html

Focal points' contact details

 • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  Friedrich-Henkel-Weg 1-25
  44149
  Dortmund
  Germany
  Contact person: Nathalie HENKE
  E-mail address:
  henke.nathalie [at] baua.bund.de