Serbija

Serbijos Respublikoje už darbuotojų sveikatą ir saugą atsako Darbo ir socialinės politikos ministerija. Ministerijoje yra du šioje srityje veikiantys administraciniai organai: Darbuotojų sveikatos ir saugos direktoratas, kuris, be kita ko, rengia teisės aktus, ir Darbo inspekcija, kuri atsako už teisės aktų vykdymo priežiūrą.Darbo ir socialinės politikos ministerija nuolat tiesiogiai bendradarbiauja su kitomis valdžios institucijomis (už sveikatą, aplinkos apsaugą, kalnakasybą ir kt. atsakingomis ministerijomis) ir už sveikatą, pensijų ir neįgaliųjų draudimą atsakingomis institucijomis, taip pat su socialiniais partneriais, universitetais ir kt.Darbuotojų sveikatos ir saugos direktoratas – pagrindinis Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros centras – sukūrė nacionalinį Serbijos darbuotojų sveikatos ir saugos tinklą, apimantį atitinkamų ministerijų, socialinių partnerių, universitetų ir pan. atstovus.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
  Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
  11000
  Belgrade
  Serbia
  Contact person: Miodrag LONCOVIC
  E-mail address:
  miodrag.l [at] minrzs.gov.rs