Lenkija

Lenkijoje pagrindinis teisės aktas, numatantis teisę į saugias ir sveikas darbo sąlygas, yra Lenkijos Respublikos Konstitucija. Šios teisės įgyvendimo priemonės nustatytos įstatyme, būtent Darbo kodekse. Pagrindinės darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) reglamentuojančios kodekso nuostatos pateikiamos DSS skirtame Kodekso X skyriuje, VIII skyrius skirtas dirbančių moterų apsaugai ir IX skyrius – dirbančių jaunų žmonių apsaugai. Darbuotojų saugos organizacinę sistemą galima suskirstyti į nacionaliniu mastu taikomą sistemą ir įmonių lygmeniu taikomą sistemą.Pirmąją sudaro parlamentas, vyriausybė ir kitos valstybinės tarnybos, valstybinės priežiūros ir kontrolės įstaigos, atsakingos už įvairias sritis. Priežiūros ir kontrolės įstaigos – tai Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė sanitarinė inspekcija, Techninės inspekcijos tarnyba, teismai ir prokuratūra. Svarbų vaidmenį DSS organizacinėje sistemoje atlieka Darbuotojų apsaugos taryba, kuri veikia prie Lenkijos Respublikos Seimo ir prižiūri Valstybinės darbo inspekcijos veiklą (daugiau informacijos pateikta: http://www.ciop.pl/15845.html)


Focal points' contact details

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16,
  00-701
  Warsaw
  Poland
  Contact person: Wiktor Marek ZAWIESKA
  E-mail address:
  focalpoint.pl [at] ciop.pl