Belgija

Belgijoje darbuotojų saugos, sveikatos ir gerovės klausimai priklauso užimtumo ministro ir jo administracijos, Federalinės valstybinės užimtumo, darbo ir socialinio dialogo tarnybos kompetencijai. Ši administracija koordinuoja ir valdo Belgijos ryšių punkto veiklą.

Šioje administracijoje ryšių punktai itin glaudžiai bendradarbiauja su Darbo humanizavimo generaliniu direktoratu. Šis generalinis direktoratas atsakingas už reguliavimo reikalus, vykdo dialogą su socialiniais partneriais ir stiprina darbuotojų gerovę. Darbo inspekcija, vykdanti darbuotojų gerovės priežiūrą, taip pat yra šios administracijos dalis ir kontroliuoja, kaip laikomasi darbuotojų saugos, sveikatos ir gerovės standartų.

Belgijos ryšių punktas vykdo šias funkcijas:

 • valdo ir koordinuoja nacionalinio trišalio tinklo, apimančio visus darbuotojų saugos ir sveikatos srities suinteresuotuosius subjektus, veiklą,
 • renka visą svarbią informaciją apie DSS, ypatingą dėmesį skirdamas gerajai patirčiai,
 • aktyviai prisideda prie EU-OSHA valdymo plano,
 • tinklui išplatina visą svarbią EU-OSHA informaciją,
 • vykdo Europos kampaniją,
 • siekdama stiprinti DSS mažosiose ir vidutinėse įmonėse, atskirus suinteresuotuosius subjektus skatina imtis bendrų veiksmų ir sudaro sąlygas juos vykdyti,
 • Belgijoje plėtoja ir stiprina sektorių nacionalines OiRA priemones,
 • užtikrina tarpvalstybinį bendradarbiavimą, padedantį stiprinti gerąją patirtį ir vykdyti prevencijos projektus.

Naudingi ištekliai

Visą informaciją apie darbuotojų gerovę Belgijoje rasite Belgijos profesinės gerovės žinių centro (BeSWIC) interneto svetainėje http://www.beswic.be/

Už darbuotojų gerovės priežiūrą atsakinga Darbo inspekcija. Ji stebi, kaip laikomasi darbuotojų saugumo, sveikatos ir gerovės standartų.

„Jei ieškote informacijos darbo teisės klausimais (pvz., apie įdarbinimo sutartis), apsilankykite socialinių teisės aktų priežiūrą vykdančios Belgijos darbo inspekcijos svetainėje 

Tokių klausimų nesprendžiame.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be