Graikija

Visus darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimus nacionaliniu lygmeniu sprendžia Darbo ir socialinės apsaugos ministerija. Pagrindinės kompetentingos institucijos yra Darbo sąlygų ir darbuotojų sveikatos generalinė direkcija, atsakinga už DSS teisės aktų leidybą, strategiją, organizavimą, informavimą, švietimą, mokymą ir mokslinius tyrimus, ir Darbo inspekcija (S.EP.E.) – darbo teisės aktų įgyvendinimo kontrolės ir priežiūros institucija.Nevyriausybiniai socialiniai partneriai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, nacionaliniu lygmeniu vesdami nuolatinį socialinį dialogą DSS klausimais, labai prisideda prie bendro tikslo gerinti darbo aplinką, mažinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų skaičių.Graikijos ryšių punktas, bendradarbiaudamas su socialiniais partneriais ir kitomis organizacijomis, be kita ko, stengiasi koordinuoti ir valdyti nacionalinio DSS informacinio tinklo veiklą.


Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr