You are here

Napas: sauga su šypsena

Napo — safety with a smile

Napas yra animacinių filmų herojus, kuris linksmai pristato su darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) susijusias temas ir rizikos prevencijos klausimus ir skatina juos aptarti.

Napas yra tipinis bet kurios pramonės šakos ar sektoriaus darbuotojas. Darbo vietoje Napui nuolat kyla dažniausiai pasitaikantys pavojai ir jis atsiduria pavojingose situacijose. Tačiau jis aktyviai dalyvauja nustatant riziką ir ieškant praktinio problemos sprendimo būdo.

Dabar Napas tapo pagrindiniu EU-OSHA saugių darbo vietų kampanijų ambasadoriumi ir dauguma jo filmų yra susiję su šiomis kampanijomis arba įprasmina jų šūkį. Napas taip pat asmeniškai pasirodo per pagrindinius kampanijos renginius.

Napo filmai

Drauge su savo bendradarbiais Napas atlieka pagrindinį vaidmenį ir nenaudoja kalbos, todėl jį gali suprasti ir su juo susitapatinti bet kokio išsilavinimo, kultūros ir amžiaus žmonės. Filmuose aptariamos pačios įvairiausios darbuotojų saugos ir sveikatos temos, pavyzdžiui:

Nauji filmai kuriami reguliariai, kai tik nustatoma konkreti tema. Filmus kuria Napo konsorciumas, kuriam priklauso nedidelė DSS klausimus sprendžiančių Europos organizacijų grupė ir EU-OSHA.

Napo medžiaga mokytojams

Napas taip pat padeda pradinių klasių moksleivius supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. EU-OSHA, padedama Napo konsorciumo, sukūrė mokytojams skirtą internetinį priemonių, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata, rinkinį. Pristatomi mokymo rinkiniai, kuriuose numatyta:

  • svarbiausia informacija ir mokymo uždaviniai;
  • siūlomos užduotys ir internetiniai šaltiniai;
  • tipiniai 45 minučių trukmės pamokų planai.

Sėkmingai įgyvendinus bandomąją schemą, šios pamokos patobulinamos ir pritaikomos visoje Europoje.

iNapas

iNapo taikomąją programą, kurią sukūrė vienas iš Napo konsorciumo narių (INAIL), jau galima atsisiųsti ir ją naudojant bet kur paprastai peržiūrėti Napo filmus.

Napo konsorciumas

Napo filmai nuosavybės teise priklauso Strasbūre, Prancūzijoje, įsikūrusiai gamybos įmonei „Via Storia“ ir Napo konsorciumui, kuris finansuoja ir kuria filmus nedidelės Europos darbuotojų saugos ir sveikatos organizacijų grupės vardu; šiai grupei priklauso: AUVA (Austrija); DGUV (Vokietija); HSE (Jungtinė Karalystė); INAIL (Italija); INRS (Prancūzija); SUVA (Šveicarija) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA). Be to, EU-OSHA (Konsorciumo vardu) yra sudariusi susitarimą su DGUV dėl Napo filmų atgaminimo ir kopijų tiekimo nacionaliniams ryšių punktams visose ES valstybėse narėse, šalims kandidatėms ir ELPA šalims.