You are here

OiRA: nemokamos ir paprastos priemonės, skirtos paprastam rizikos vertinimo procesui

OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Jame nurodomi šaltiniai ir specialiosios žinios, kurių reikia norint labai mažoms ir mažosioms organizacijoms pačioms įvertinti joms kylančią riziką. Internete pateikiamos nemokamos OiRA priemonės yra lengvai prieinamos ir parengtos naudoti.

OiRA priemone suteikiama galimybė palaipsniui susipažinti su rizikos vertinimo procesu: pradedama darbo vietoje kylančios rizikos nustatymu, tuomet naudotojas supažindinamas su prevencinių veiksmų įgyvendinimu ir galiausiai pereinama prie rizikos stebėsenos ir ataskaitų teikimo etapo.

OiRA – kas tai?

OiRA sukurta tam, kad labai mažos ir mažosios organizacijos galėtų pasinaudoti nesudėtingomis priemonėmis, kurios padėtų joms atlikti rizikos vertinimą. OiRA (EU-OSHA 2009 m. sukurta ir nuo 2010 m. naudojama programinė įranga) pagrindą sudaro Nyderlandų rizikos vertinimo priemonė, vadinama RI&E, kuri sulaukė didelio populiarumo ir yra plačiai naudojama. 

EU-OSHA sukurta programinė įranga OiRA padeda sektoriaus socialiniams partneriams (darbdavių ir darbuotojų organizacijoms) ir nacionalinėms institucijoms (ministerijoms, darbo inspekcijoms, DSS institutams ir t. t.) kurti sektoriaus specifiką atitinkančias rizikos vertinimo priemones, skirtas mažosioms įmonėms.

Apsilankykite OiRA projekto interneto svetainėje, kurioje rasite naujausią informaciją apie OiRA projektą (OiRA partneriai, paskelbtos arba planuojamos paskelbti OiRA priemonės).

Kokiu tikslu OiRA buvo kuriama?

Rizikos vertinimas yra bet kokio darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo proceso pagrindas bei esminis saugios darbo vietos kūrimo elementas. 2007–2012 m. Europos bendrijos darbuotojų saugos ir sveikatos strategijoje, kurioje pripažįstama rizikos vertinimo svarba, paraginta sukurti paprastų priemonių, kurios padėtų atlikti rizikos vertinimą. Būtent šiuo tikslu OiRA ir buvo sukurta.

Kuriant OiRA, su kuria atlikti rizikos vertinimą yra paprasčiau, siekta, kad būtų daugiau riziką vertinančių labai mažų ir mažųjų įmonių bei gerėtų jų atliekamų rizikos vertinimų kokybė. Priemonėmis padedama įmonėms pradėti (arba patobulinti) rizikos vertinimo procesą. Todėl OiRA priemonės gali padėti įmonėms tapti konkurencingesnėms, pvz., sumažinti išlaidas, kurių įmonė patiria dėl darbuotojų ligų, padėti užtikrinti kuo mažesnį nelaimingų atsitikimų skaičių, taip pat apskritai pagerinti darbo sąlygas ir organizacijos veiklos rezultatus.

Kodėl verta naudoti OiRA?

Šiandien rizikos vertinimas yra daugeliui įmonių puikiai pažįstama procedūra, taikoma šimtuose tūkstančių Europos darbo vietų siekiant jose užkirsti kelią rizikai. Tačiau kai kurioms įmonėms, ypač labai mažoms ir mažosioms organizacijoms, rizikos vertinimas gali kelti sunkumų. OiRA gali padaryti šią procedūrą lengvesnę, suteikdama organizacijoms reikiamus išteklius šiems sunkumams įveikti.

OiRA priemones naudojančioms organizacijoms taip pat bus naudingi tam tikri aspektai:

 • naudojimasis OiRA priemonėmis yra visiškai nemokamas;
 • šias priemones galima rasti internete;
 • galima pasinaudoti mobiliąja programa;
 • priemonės pritaikytos konkretiems sektoriams;
 • priemones tam tikru mastu galima pritaikyti prie įmonių poreikių;
 • priemonėmis suteikiama galimybė parengti veiksmų planą ir pasirinkti iš pasiūlytų priemonių sąrašo.

Kaip veikia OiRA?

OiRA rizikos vertinimo procesą sudaro penki pagrindiniai etapai:

 1. pasirengimas – atsakant į kelis paprastus klausimus OiRA suteikiama galimybė tam tikru mastu pritaikyti rizikos vertinimą prie kiekvienos įmonės aplinkybių;
 2. identifikavimas – šiame etape nustatomi tie veiksniai darbe, kurie gali padaryti žalos, ir tie darbuotojai, kuriems gali iškilti pavojus;
 3. vertinimas – šiame etape nustatyta rizika suskirstoma pagal svarbą. Taip suskirsčius vėliau lengviau nuspręsti, kurias priemones reikėtų įgyvendinti pirmiausia;
 4. veiksmų planas  – tuomet priemonė padeda parengti veiksmų planą ir nuspręsti, kaip pašalinti arba kontroliuoti riziką;
 5. ataskaita  – galiausiai automatiškai parengiama ataskaita, kurią galima atsispausdinti ir (arba) parsisiųsti, o tai suteikia galimybę dokumentais patvirtinti rizikos vertinimo proceso rezultatus.

Ko reikia, kad galėčiau naudoti OiRA?

Norint užsiregistruoti, tereikia veikiančio elektroninio pašto adreso. Bet kuris asmuo ar organizacija gali iš esamų OiRA priemonių pasirinkti tą priemonę, kuri tiktų labiausiai jo šaliai, sektoriui ir įmonei. 

OiRA projekto interneto svetainėje susipažinkite su prieinamomis OiRA priemonėmis pagal sektorių ir šalį.

Socialinių partnerių ir nacionalinių institucijų dalyvavimas

Visas OiRA priemones sukūrė – arba jas kuriant dalyvavo – socialiniai partneriai ir (arba) nacionalinės institucijos. Jeigu esate socialinis partneris arba nacionalinis institutas ir (arba) institucija ir norite dalyvauti kuriant arba sukurti vieną arba daugiau tam tikram sektoriui skirtų OiRA priemonių, daugiau informacijos galite rasti OiRA projekto interneto svetainėje.