Misija ir vizija

EU-OSHA pareiškimuose dėl misijos ir vizijos paaiškinamas Agentūros vaidmuo atsižvelgiant į steigiamuoju reglamentu jai suteiktus įgaliojimus. Pareiškime dėl misijos apibrėžiama Agentūros veikla. Pareiškime dėl misijos paaiškinama, kokių tikslų Agentūra siekia.

Šiuos pareiškimus tvirtina valdančioji taryba ir jie yra sudedamoji Agentūros strategijos dalis. Jais parodoma, kaip valdančioji taryba nori, kad Agentūra įgyvendintų savo įgaliojimus.

Mūsų misija

Mes rengiame, renkame ir teikiame patikimą ir svarbią informaciją, analizes ir priemones, kurių paskirtis – gausinti žinias, didinti informuotumą ir keistis informacija apie darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) ir gerąja patirtimi, padedančia patenkinti DSS klausimus sprendžiančių subjektų poreikius.

Mūsų vizija

Tapti pripažintu lyderiu skatinant kurti saugias ir sveikas darbo vietas Europoje ir savo veiklą grįsti trišaliu principu, dalyvavimu ir DSS rizikos prevencijos kultūros puoselėjimu, siekiant užtikrinti pažangią, tvarią, našią ir integracinę ekonomiką.

EU-OSHA yra Europos Sąjungos agentūra, teikianti informaciją apie darbuotojų saugą ir sveikatą. Savo darbu prisidedame prie 2021–2027 m. Europos Komisijos darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos ir kitų susijusių ES strategijų ir programų.

Daugiau informacijos galite rasti mūsų Agentūros strategijoje ir darbo programose bei steigiamajame reglamente.