" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

forma diskriminace, kdy dochází k nežádoucímu chování (z jakéhokoli důvodu), které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry

nepřátelská pracovní atmosféra, kdy je zaměstnanec/zaměstnankyně obtěžován/a na základě náboženství, zdravotního postižení, sexuální orientace, genderové identity či oblečení formou rasistických nebo negativních poznámek, urážlivých gest či kreseb

předběžné opatření, postup nebo zařízení přijaté nebo navržené za účelem ochrany osob před újmou, zabránění škod na majetku nebo poškození životního prostředí

jedno ze tří oddělení agentury EU-OSHA, které připravuje a provádí výzkumné a informační projekty týkající se BOZP