" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

zvýšený výskyt krátkodobých smluv a práce na volné noze na vyžádání na trhu práce, což vede k rostoucímu pocitu nejistoty na trhu

zaměstnankyně, která porodila maximálně 14 týdnů před termínem a která je po porodu nepřítomna ze zdravotních důvodů, a to zejména na základě rychlosti zotavování po porodu, včetně rozsahu komplikací při porodu a při zotavování

limitní hodnota stanovená na úrovni Společenství na základě hodnocení, jak je popsáno pro směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti, pomocí dostupných metod měření

limitní hodnota stanovená na úrovni Společenství, která kromě faktorů, jež byly podkladem pro zavedení směrných limitních hodnot expozice na pracovišti, odráží i sociálně-ekonomické faktory a faktory technické proveditelnosti a která má zajistit úroveň minimální ochrany pro všechny zaměstnance ve Společenství