" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

metoda, která vychází z procesu opakování, přičemž výsledky předchozího zkoumání jsou předávány odborníkům k novému vyhodnocení

statistická data vztahující se k obyvatelstvu a určitým skupinám obyvatelstva

přizpůsobování věkové struktury obyvatelstva vývoji životních podmínek

forma disciplíny a kontroly nastolená používáním informačních a komunikačních technologií, v rámci které jsou pracovní plány jednotlivých zaměstnanců stanovovány a monitorovány počítačem, často se zapracovaným algoritmem trvalého zlepšování na základě průměrné rychlosti, za kterou by pracovníci měli konkrétní úkoly splnit

činnosti vykonávané robotickými automatizovanými systémy, které jsou zprostředkovány a podporovány lidským mozkem, digitálními médii a řečí a technologiemi, jako jsou cloud computing, sociální média, mobilita dat velkého objemu, analýza dat a strojové učení, a jejichž cílem je vytvářet nové výrobky a výstupy

společnost, která ve velké míře využívá digitálních technologií, přičemž digitální sítě a aplikace jsou zásadní pro organizaci veřejných služeb a veřejného prostoru

standardizace úkolů prostřednictvím používání informačních technologií, která zahrnuje určení nástrojů a technik pro splnění úkolů za účelem zvýšení a monitorování efektivity při výkonu práce, často za pomoci automatizovaného řízení

doba nutná pro to, aby z investice bylo možné získat zpět to, co do ní bylo vloženo, a to ve formě zisků nebo úspor