Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70046I

Info -

digitální společnost

Definition:

společnost, která ve velké míře využívá digitálních technologií, přičemž digitální sítě a aplikace jsou zásadní pro organizaci veřejných služeb a veřejného prostoru

Context: Info
Context:

Příspěvek k hlavním cílům stěžejní iniciativy „Digitální agenda pro Evropu“ pomocí kvalitativních a kvantitativních analýz hospodářských a sociálních aspektů (digitální ekonomika, digitální společnost, digitální život).

Term reference

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) (úplné znění, stav k 4.7.2015) CELEX:02013R1291*

Translations

 • Български: цифрово общество
 • Čeština: digitální společnost
 • Dansk: digitalt samfund
 • Deutsch: digitale Gesellschaft
 • Ελληνικά: ψηφιακή κοινωνία
 • English: digital society
 • Español: sociedad digital
 • Eesti: digitaalühiskond
 • Suomi: digitaalinen yhteiskunta
 • Français: société numérique
 • Hrvatski: digitalno društvo
 • Magyar: digitális társadalom
 • Íslenska: stafrænt samfélag
 • Italiano: società digitale
 • Lietuvių: skaitmeninė visuomenė
 • Latviešu: digitālā sabiedrība
 • Malti: soċjetà diġitali
 • Nederlands: digitale samenleving
 • Norsk: digitalt samfunn
 • Polski: społeczeństwo cyfrowe
 • Português: sociedade digital
 • Română: societate digitală
 • Slovenčina: digitálna spoločnosť
 • Slovenščina: digitalna družba
 • Svenska: digitalt samhälle