" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

zlepšení týkající se výrobků, procesů, marketingových metod v organizacích nebo institucích za účelem dosažení větších přínosů pro životní prostředí

struktura a uplatňování postupů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a účinně využívají zdroje, během životního cyklu budov, od plánování k návrhu, výstavbě, provozování, údržbě, renovaci a demolici

fyzikální pole vymezené souborem čtyř vektorů, které charakterizují elektrické a magnetické působení materiálu nebo vakua

software, který může být spuštěn na internetu, počítači, telefonu, tabletu či jiném elektronickém zařízení a který je interaktivní a poskytuje podporu a/nebo zdroje organizacím, např. aby jim pomohl řídit pracovní rizika

chemická látka, která může v určitých dávkách narušovat funkci endokrinního nebo hormonálního systému a způsobovat maligní nádory, vrozené vady nebo jiné vývojové poruchy