" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

opatření, které je zaměřeno na jednotlivce a jehož cílem je odstranit rizika na pracovišti u zdroje, a to prostřednictvím technických nebo organizačních prostředků nebo zajištěním ochrany

organizační prostředí, které umožňuje lidem z různých prostředí, s různými názory a způsoby myšlení, aby společně efektivně pracovali a plnili úkoly v rámci svých nejlepších možností a aby tak bylo dosaženo cílů organizace založených na řádných zásadách

prostředí organizace, které umožňuje lidem z různých prostředí, s různými názory a způsoby myšlení, aby společně účinně pracovali a plnili úkoly v rámci svých nejlepších možností a aby tak bylo dosaženo cílů organizace založených na řádných zásadách

změna organizace práce a pracovních vztahů vedoucí ke zvýšené výkonnosti organizace, což znamená vyšší produktivitu, ekonomický růst, kapacitu pro inovace a lepší využívání a rozvoj talentů lidí pomocí zlepšení kvality pracovního života, bezpečných a zdravých pracovních podmínek, zvýšené spokojenosti s prací, účasti zaměstnanců, sociálnímu dialogu a udržitelnému zaměstnání

aktivní ochrana pracovníků v rizikových prostředích podporovaná novými chytrými technologiemi, jako je např. internet věcí, senzorové osobní ochranné pracovní prostředky pro členy chemických záchranných týmů, hasiče a důlní záchranáře, kteří jsou vystaveni ohni, výbuchům, vysokým teplotám, nebezpečným látkám, omezené viditelnosti, vysoké vlhkosti či nedostatku dýchatelného vzduchu