" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

osoba, která se účastní formálního systému odborného vzdělávání a přípravy, kdy podstatnou část představuje učení se prací, které je zkombinováno s učením se v institucích vzdělávání nebo odborné přípravy, což vede k získání vnitrostátně uznávané kvalifikace

práce, která umožňuje lidem, aby se angažovali, pokud jde o jejich pracovní místo, a zachovali si své pracovní místo, a která nepoškozuje jejich fyzické nebo duševní zdraví a která bude trvat po delší časové období jejich pracovního života

Umělou inteligencí se rozumějí systémy, které vykazují inteligentní chování tím, že analyzují své prostředí a přijímají opatření (s určitou mírou autonomie) k dosažení konkrétních cílů. Systémy založené na umělé inteligenci mohou být založeny pouze na softwaru a působit ve virtuálním světě (např. hlasoví asistenti, software pro analýzu obrazu, vyhledávače, systémy rozpoznávání řeči a obličeje) nebo může být umělá inteligence začleněna do hardwarových zařízení (např. pokročilých robotů, autonomních automobilů, dronů nebo aplikací internetu věcí.