" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

právní akt, který má obecnou působnost, je závazný v celém rozsahu a přímo použitelný ve všech členských státech

právní předpisy členských států, které provádějí směrnice EU stanovující minimální normy BOZP

právní předpisy přijaté členskými státy (jak požadují právní předpisy EU ve formě směrnic), které uznávají svrchovanost právních předpisů EU

výzkumná metoda, která zahrnuje shromažďování faktických údajů pomocí pohovorů se zaměstnanci nebo dotazníků pro zaměstnance v určité zemi, konkrétně informací o pracovních úrazech, nemocech z povolání či zaznamenaných příznacích

výzkumná metoda, která zahrnuje shromažďování faktických údajů pomocí pohovorů se zaměstnanci nebo dotazníků pro zaměstnance, přičemž výzkum se provádí v podnicích na vnitrostátní úrovni

hrozby vůči zaměstnanci nebo skutečné násilí spáchané na zaměstnanci ze strany klienta, zákazníka, pacienta, žáka nebo jiného uživatele služeb

systematický přístup k řízení bezpečnosti, který zahrnuje potřebné organizační struktury, odpovědnosti, zásady a postupy

software, aplikace nebo program, který je spuštěn na počítači a používá se ke shromažďování, zpracování a prezentaci informací