Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62129D

Info -

nařízení EU

Definition:

právní akt, který má obecnou působnost, je závazný v celém rozsahu a přímo použitelný ve všech členských státech

Term reference

na základě:
Smlouvy o fungování Evropské unie CELEX:12016E/CS

Translations

 • Български: регламент на ЕС
 • Čeština: nařízení EU
 • Dansk: EU-forordning
 • Deutsch: EU-Verordnung
 • Ελληνικά: kανονισμός της ΕΕ
 • English: EU Regulation
 • Español: reglamento europeo
 • Eesti: ELi määrus
 • Suomi: EU:n asetus
 • Français: règlement européen
 • Hrvatski: uredba Europske unije
 • Magyar: európai uniós rendelet
 • Íslenska: Reglugerð ESB
 • Italiano: regolamento dell'UE
 • Lietuvių: ES reglamentas
 • Latviešu: ES regula
 • Malti: Regolament tal-UE
 • Nederlands: EU-verordening
 • Norsk: EU-forordning
 • Polski: rozporządzenie UE
 • Português: regulamento da UE
 • Română: regulament UE
 • Slovenčina: nariadenie EÚ
 • Slovenščina: uredba EU
 • Svenska: EU-förordning