" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

směrnice, která zavádí opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci; vztahuje se na všechny činnosti veřejného i soukromého sektoru, s výjimkou činností určitých veřejných služeb, například ozbrojených sil, policie, nebo určitých služeb civilní ochrany

organizovaný a kooperativní přístup k předcházení ztráty zaměstnání, a to obnovením zaměstnatelnosti zaměstnanců, kteří onemocněli, a zabezpečením jejich zaměstnatelnosti z dlouhodobého hlediska

reorganizace právního, vlastnického, provozního nebo jiného uspořádání společnosti za účelem zvýšení její ziskovosti nebo lepšího uspořádání vzhledem k jejím současným potřebám