" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

původní příčina buď určité situace, nebo řetězce důvodů, které vedou k výsledku nebo dopadu představujícímu nejhlubší příčinu daného chování, nejčastěji chyby

postup hodnocení přijatelnosti výsledků analýzy rizik na základě kritérií vztahujících se na jednotlivce nebo na skupinu osob

pneumokonióza v důsledku přecitlivělosti zapříčiněné opakovaným vdechováním organického prachu, obvykle v důsledku expozice na pracovišti