Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

30001E

Info -

Hořlavý prach

Translations

 • Български: Запалим прах
 • Čeština: Hořlavý prach
 • Dansk: brandfarligt støv
 • Deutsch: Entzündlicher Staub
 • Ελληνικά: εύφλεκτη σκόνη
 • English: Flammable dust
 • Español: polvo inflamable
 • Eesti: Tuleohtlik tolm
 • Suomi: Helposti syttyvä pöly
 • Français: poussières inflammables
 • Hrvatski: Zapaljiva prašina
 • Magyar: Éghető por
 • Íslenska: Eldfimt ryk
 • Italiano: polveri infiammabili
 • Lietuvių: Degios dulkės
 • Latviešu: Uzliesmojoši putekļi
 • Malti: Trab fjammabbli
 • Nederlands: Ontvlambaar/brandbaar stof
 • Norsk: Brannfarlig støv
 • Polski: Pył łatwopalny
 • Português: Poeira inflamável
 • Română: Praf inflamabil
 • Slovenčina: horľavý prach
 • Slovenščina: Vnetljivi prah
 • Svenska: brandfarligt damm