Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

30161D

Info -

Hořlavé látky

Translations

 • Български: Възпламеними вещества
 • Čeština: Hořlavé látky
 • Dansk: brændbare stoffer
 • Deutsch: Brennbarer Stoff
 • Ελληνικά: αναφλέξιμες ουσίες
 • English: Combustible substances
 • Español: sustancias combustibles
 • Eesti: Põletusained
 • Suomi: Palavat aineet
 • Français: substances combustibles
 • Hrvatski: Gorive tvari
 • Magyar: Gyúlékony/éghető anyagok
 • Íslenska: Eldfim efni
 • Italiano: sostanze combustibili
 • Lietuvių: Lengvai užsidegančios medžiagos
 • Latviešu: Uzliesmojošas vielas
 • Malti: Sustanzi kombustibbli
 • Nederlands: brandbare stoffen
 • Norsk: Brennbare stoffer
 • Polski: Substancje palne
 • Português: Substâncias combustíveis
 • Română: Substanţe combustibile
 • Slovenčina: zápalné látky
 • Slovenščina: Gorljive snovi
 • Svenska: brännbara ämnen