Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62117E

Info -

hodnocení rizik

Definition:

postup hodnocení přijatelnosti výsledků analýzy rizik na základě kritérií vztahujících se na jednotlivce nebo na skupinu osob

Context: Info
Context:

Podle právních předpisů o BOZP musí všichni zaměstnavatelé provádět pravidelná hodnocení rizik.

Term reference

Nástroj pro hodnocení rizik, internetové stránky agentury EU-OSHA, https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/promotional_material/rat2007 [cit. 5.10.2018]

Translations

 • Български: оценка на риска
 • Čeština: hodnocení rizik
 • Dansk: risikovurdering
 • Deutsch: Risikobewertung
 • Ελληνικά: αξιολόγηση κινδύνου
 • English: risk evaluation
 • Español: evaluación del riesgo
 • Eesti: riskihindamine
 • Suomi: riskinarviointi
 • Français: évaluation du risque
 • Hrvatski: procjena rizika
 • Magyar: kockázatértékelés
 • Íslenska: áhættugreining
 • Italiano: valutazione dei rischi
 • Lietuvių: rizikos vertinimas
 • Latviešu: riska novērtēšana
 • Malti: evalwazzjoni tar-riskju
 • Nederlands: risico-evaluatie
 • Norsk: risikoevaluering
 • Polski: ocena ryzyka
 • Português: avaliação dos riscos
 • Română: evaluare de risc
 • Slovenčina: posudzovanie rizík
 • Slovenščina: ocena tveganja
 • Svenska: riskbedömning