" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

přesně definovaný postup výpočtu, kdy se vychází z určité hodnoty nebo souboru hodnot a po provedení stanoveného počtu po sobě následujících kroků výpočtu se dospěje ke konečné hodnotě nebo souboru hodnot