Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62016D

Info -

Analýza nákladů a přínosů z hlediska BOZP

Translations

 • Български: Анализ на разходите и ползите
 • Čeština: Analýza nákladů a přínosů z hlediska BOZP
 • Dansk: Cost-benefit-analyse for arbejdsmiljø
 • Deutsch: Kosten-Nutzen-Analyse in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
 • Ελληνικά: Ανάλυση κόστους-οφέλους για την ΕΑΥ
 • English: cost benefit analysis for OSH
 • Español: cost benefit analysis for OSH
 • Eesti: tööohutuse ja töötervishoiu kulude-tulude analüüs
 • Suomi: Työsuojelun kustannus-hyötyanalyysi
 • Français: Analyse des avantages financiers de la SST
 • Hrvatski: analiza troškova i koristi sigurnosti i zdravlja na radu
 • Magyar: A munkahelyi biztonság és egészségvédelem költség-haszon elemzése
 • Íslenska: Kostnaðar og ábatagreining fyrir vinnuvernd
 • Italiano: Analisi costi-benefici della SSL
 • Lietuvių: kaštų ir naudos analizė DSS srityje
 • Latviešu: izmaksu un ieguvumu analīze darba aizsardzības jomā
 • Malti: Analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji għall-OSH
 • Nederlands: kosten-batenanalyse voor VGW
 • Norsk: Kostnadsfordelsanalyse for HMS
 • Polski: Ocena kosztów i korzyści w odniesieniu do bhp
 • Português: análise custo-benefício para SST
 • Română: Analiză cost-beneficiu pentru securitatea și sănătatea în muncă
 • Slovenčina: Analýza nákladov a výnosov z hľadiska BOZP
 • Slovenščina: Analiza stroškov in koristi za varnost in zdravje pri delu
 • Svenska: Lönsamhetsanalys för arbetsmiljö