Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

přesně definovaný postup výpočtu, kdy se vychází z určité hodnoty nebo souboru hodnot a po provedení stanoveného počtu po sobě následujících kroků výpočtu se dospěje ke konečné hodnotě nebo souboru hodnot