" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

koordinátor, který pracovníkovi pomáhá vyznat se v různých službách, které jsou zapotřebí pro jeho úspěšný návrat do práce, a který zajišťuje, aby navrhované služby odpovídaly potřebám pracovníka

metoda odhalování počátečních známek potenciálně důležitého vývoje prostřednictvím systematického zkoumání případných hrozeb a příležitostí, zaměřující se zejména na nové technologie a jejich dopad na danou problematiku

globální, stálé a makroekonomické faktory vývoje, které mají dopad na podnikání, ekonomiku, společnost, kulturu a osobní život, čímž vymezují náš budoucí svět a rostoucí tempo změn

nové formy organizace práce, nové smluvní vztahy, nový způsob uplatňování pracovní doby, nové technologie, změny týkající se pracovní síly a změny v systémech BOZP

lehká, těkavá, bezbarvá, hořlavá, jedovatá kapalina s charakteristickým zápachem, který je o něco slabší a sladší než v případě ethanolu

schopnost komunikovat a spolupracovat s lidmi z různých kulturních prostředí za účelem podpory prospěšných výsledků, minimalizování rizika selhání a posílení šancí jednotlivce i organizace na úspěch v mezinárodním prostředí