Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70169I

Info -

mezikulturní účinnost

Definition:

schopnost komunikovat a spolupracovat s lidmi z různých kulturních prostředí za účelem podpory prospěšných výsledků, minimalizování rizika selhání a posílení šancí jednotlivce i organizace na úspěch v mezinárodním prostředí

Context: Info
Context:

Podrobné prozkoumání vztahů mezi osobnostními dimenzemi mezikulturní účinnosti, vysokoškolským vzděláním a etnickými předsudky by mohlo být přínosem např. pro oblast personální psychologie a psychologie vzdělávání.

Term reference

Magdaléna Nádvorníková, Účinek vysokoškolského vzdělání na vztah osobnostních dimenzí mezikulturní účinnosti a etnických předsudků, bakalářská práce, Brno, Masarykova Univerzita, 2014, https://is.muni.cz/th/h2gac/Nadvornikova_bc_prace.txt [cit. 13.11.2018]

Translations

 • Български: междукултурна ефективност
 • Čeština: mezikulturní účinnost
 • Dansk: interkulturel effektivitet
 • Deutsch: interkulturelle Effektivität
 • Ελληνικά: διαπολιτισμική αποτελεσματικότητα
 • English: intercultural effectiveness
 • Español: eficacia intercultural
 • Eesti: kultuuridevaheline paindlikkus
 • Suomi: kulttuurienvälinen tehokkuus
 • Français: efficacité interculturelle
 • Hrvatski: međukulturna učinkovitost
 • Magyar: interkulturális hatékonyság
 • Íslenska: alþjóðageta
 • Italiano: efficacia interculturale
 • Lietuvių: tarpkultūrinės veiklos veiksmingumas
 • Latviešu: starpkultūru efektivitāte
 • Malti: effettività interkulturali
 • Nederlands: interculturele effectiviteit
 • Norsk: interkulturell effektivitet
 • Polski: skuteczność międzykulturowa
 • Português: competências interculturais
 • Română: eficiență interculturală
 • Slovenčina: interkultúrny potenciál
 • Slovenščina: medkulturna učinkovitost
 • Svenska: interkulturell effektivitet